fbpx
Loading...
Medlemsbetingelser- og handelsbetingelser2019-05-07T13:35:04+02:00

§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan Boxlife forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til Boxlife.

§2 Medlemsbetingelser
Boxlife kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret.

§3 Varighed/Medlemskab
Ved PBS /DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 Opsigelse

Kontant/forudbetalt medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for PBS/DIBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelse skal ske personligt og skriftligt i Boxlife, og der kvitteres af en repræsentant for Boxlife. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der er sket en opsigelse med dato og kvittering fra centret. Udmeldelsesblanket kan afhentes i receptionens åbningstider. Aktuelle åbningstider kan ses på www.boxlife.dk

Dato for opsigelsen er først gældende, når opsigelsen med din underskrift er Boxlife i hænde. Du får altid en kopi af din opsigelse med fra centeret, hvor dato for afleveringen fremgår.
Du modtager en bekræftelse på mail, når opsigelsen er endelig effektueret.

§5 Prisændringer
Boxlife forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Ledige pladser
Boxlife kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.

§7 Afbud
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking senest 2 timer før hold start på eftermiddags- og aftenhold. Morgenhold, weekendhold og specielhold skal afmeldes senest 12 timer før.
Afbud til ene-lektioner skal meldes senest dagen før kl. 12:00 via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

§8 Værdigenstande
Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet Boxlife ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§9 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af Boxlife er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Boxlife tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§10 Sygdom
I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte et 6 eller 12 måneders medlemskab i bero. Boxlife kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.

§11 Ferie
Et 6 eller 12 måneders medlemskab kan sættes i bero ved 3 ugers sammenhængende ferie. Dette meddeles via mail og skal godkendes af Boxlife.

§12 Hold udbud
Boxlife har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

§13 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§14 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§15 Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med PBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§16 Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”.Ved kontakt til Boxlife kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Boxlife uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§17 Udeblivelse fra hold
I tilfælde af udeblivelse fra et tilmeldt hold, vil der automatisk blive pålagt et gebyr på 50kr. Husk derfor altid at fremmøde til dine hold i centeret. Dette gælder også, hvis du glemmer at fremmøde dig holdet

§18 Ved køb af tidsbegrænsede kampagner/tilbud og Introforløb, vil medlemskabet automatisk overføres til almindeligt medlemskab, ved udgangen af den aktuelle periode. Eksempelvis ved køb af opstarts kampagnen “3 måneder for 2 måneders pris”, vil medlemskabet overføres til almindeligt medlemskab efter de 3 måneder.

§19 Ved indmeldelse giver medlemmet BoxLife samtykke til opbevaring af data.
BoxLife har ved medlemsindmeldelse, samtykke fra medlemmet om at opbevare deres personfølsomme informationer, såfremt medlemmet skulle blive inaktiv ved udmeldelse. Medlemmet kan til enhver tid, bede BoxLife om at slette alt deres data, ved henvendelse i receptionen i åbningstiden.

Bliv en del af fællesskabet

Meld dig ind idag

MELD DIG IND